COMGI

TicketBAI: behar duzun informazioa

Zer da?

TicketBAI (aurrerantzean TBAI) hiru foru aldundiek eta Jaurlaritzak batera abiatutako proiektua da, eta bere helburua lege eta teknika arloko betebehar batzuk ezartzea da. TBAI indarrean jartzen denetik aurrera, jarduera ekonomiko bat egiten duten pertsona fisiko eta juridiko guztiek erabili beharko baitute argitaratzen diren beharkizun teknikoak betetzen dituen fakturazio software bat.

Informazio osoa: https://www.gipuzkoa.eus/eu/web/ogasuna/ticketbai

 

Nori eragiten dio

Egoitza soziala Euskadin duen edozein enpresa edo autonomori eragiten dio sistema honek. Momentu honetan sistema nahitaez erabiltzeko data atzeratu da Gipuzkoan eta 2022 urteko uztailaren 1etik aurrera izango da nahitaezkoa bere erabilera.A partir de esa fecha, todos los sectores se incorporarán de forma obligatoria y progresiva a este nuevo sistema de facturación online.

*Beren borondatez aukeratzen badute TicketBAI obligazioa derrigorrezko data baino gutxienez hilabete bat lehenago betetzea, onura fiskalak aplikatu ahal izango dituzte: Sozietateen gaineko Zergan, (establezimendu iraunkorrentzat) Ez-Egoiliarren Errentaren gaineko Zergan eta Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergan. Izan ere, 100eko 60ko kenkari bat egin ahal izango da kuota osoan (100eko 30eko kenkariaren ordez), TicketBAIra egokitzeko egiten diren gastu eta inbertsioengatik, muga jakin batzuk jarrita. TicketBAI borondatezko epean erabiltzeagatik ezarritako kenkarirako eskubidea duten zergadunek KTB eredua aurkeztu ahal izango dute, eta orain eskuratu TicketBAI betebeharra borondatez betetzea sustatzeko kenkariei dagokien aurrerakin likidoa, aurreko 4 urtetako aitorpenetan egotzita. 

Funtzionamendua: 

Sistema honek lurraldean emititzen diren faktura eta tiket guztiak identifikatzen ditu, Ogasunek transakzio horiek jarraitu eta dagokien inpostuak kobra ditzaten.

Horretarako, negozioek sistemarekin bat datozen programa informatikoak erabili beharko dizute. Hemen ikus ditzakezu software onartuak: zerrenda

 

Laguntza behar duzu?

TicketBAI sistemaren inguruko zalantzak kanal desberdinen bitartez argitu ditzakezu:

Informazioa: gipuzkoa.eus/ticketbai

Kontsultak:

Aurrez aurreko zita ere eska dezakezu: formularioa

  

ZENBAIT OHAR

  • FAKTURA SINPLIFIKATUA: 400 eurotik beherako zerbitzuak kobratzeko erabili ahal izango da, gaixoa identifikatzea beharrezkoa ez denean, fakturaren emisioa azkartzen duena.
  • BEZ GABEKO GAIXOTASUNEN ARRETA SANITARIOA: Gogorarazten dugu diagnosi, prebentzio eta gaixotasunen tratamenduko arreta sanitarioan ez dela BEZa aplikatzen, abenduaren 29ko 102/1992 Foru Dekretuaren 3º (*) 20 artikuluari jarraiki. Medikuntza estetikoan, aldiz, bai aplikatzen da BEZa.  
  • BABESTUTAKO INFORMAZIOA: Faktura egiteko garaian, kontzeptua idatzi behar duzunean, ez duzu zertan zehaztu zein arreta mediko eman duzun: “xehetasun lerroak” jartzen duen lekuan “279/2016 araudiaren 9. artikuluak babestutako informazioa” ** jar dezakezu.   

 


*  Artículo 20. Exenciones en operaciones interiores.

Uno. Estarán exentas de este Impuesto las siguientes operaciones:

(…)

3.º La asistencia a personas físicas por profesionales médicos o sanitarios, cualquiera que sea la persona destinataria de dichos servicios.

A efectos de este Impuesto, tendrán la condición de profesionales médicos o sanitarios los considerados como tales en el ordenamiento jurídico y los psicólogos, logopedas y ópticos, diplomados en Centros oficiales o reconocidos por la Administración.

La exención comprende las prestaciones de asistencia médica, quirúrgica y sanitaria, relativas al diagnóstico, prevención y tratamiento de enfermedades, incluso las de análisis clínicos y exploraciones radiológicas.

** Artículo 9 Tratamiento de categorías especiales de datos personales

1. Quedan prohibidos el tratamiento de datos personales que revelen el origen étnico o racial, las opiniones políticas, las convicciones religiosas o filosóficas, o la afiliación sindical, y el tratamiento de datos genéticos, datos biométricos dirigidos a identificar de manera unívoca a una persona física, datos relativos a la salud o datos relativos a la vida sexual o las orientación sexuales de una persona física.

 

comgi.eus webgunean gure cookie propioak erabiltzen ditugu saioa hasteko eta besteenak bisiten analisia egiteko. Egin klik HEMEN informazio gehiagorako. Cookie guztiak onar ditzakezu "onartu" sakatuz edo horiei uko egin "baztertu" klikatuz