COMGI

Salaketen barne-kanala

SALAKETA-KANALA ERABILI AURREKO INFORMAZIOA

2/2023 Legeak, arau-hausteei eta ustelkeriaren aurkako borrokari buruzko informazioa ematen duten pertsonak babesteari buruzkoa, hitzaurrean adierazten du herritarren laguntza ezinbestekoa dela zuzenbidea eraginkorra izan dadin. Lankidetza hori, bakoitzari dagozkion betebeharrak behar bezala betetzean ez ezik, erakunde publiko eta pribatuen funtzionamendu egokiarekiko konpromiso kolektibora ere hedatzen da. Herritarren lankidetza hori funtsezko elementua da gure zuzenbide-estatuan.

Horren ondorioz, arauaren helburua da testuinguru laboral edo profesional batean arau-hauste penal edo administratibo larriak edo oso larriak detektatzen dituzten eta Legeak berak arautzen dituen mekanismoen bidez jakinarazten dituzten pertsonak babestea da.

Barne Informazio Sistemaren araubide juridikoa "kanalak" (informazioa jasotzeko postontzi edo bide gisa ulertuta), sistemaren arduradunak eta prozedurak berak osatzen dute.

 

Sistemak komunikazio anonimoa ahalbidetu eta ahalbidetzen du; are gehiago, Zuzentarauak printzipio orokor gisa ezartzen du informatzailea anonimatuan mantentzeko betebeharra. Hala ere, eta logikoa den bezala, oinarri hori salbuetsita dago arau nazionalak hori ezagutaraztea aurreikusten duenean, edo prozesu judizial baten esparruan eskatzen denean, eta hori gerta daiteke epaileak salatuaren nortasuna ezagutzea erabaki duelako, salatuaren defentsa-eskubidea bermatzeko.

Komunikazioa egitean, informatzaileak helbide bat, posta elektroniko bat edo toki seguru bat adierazi ahal izango du komunikazioak jasotzeko.

Ahozko komunikazioek, aurrez aurreko bileren bidez, telefonoz edo ahots-mezularitzako sistemaren bidez egindakoek barne, honako modu hauetakoren batean dokumentatuko dute, informatzailearen aldez aurreko baimenarekin:

  1. elkarrizketaren grabazio baten bidez.
  2. tratatzeaz arduratzen diren langileek egindako elkarrizketaren transkripzio osoa eta zehatza eginez. Kasu horretan, informatzaileari aukera emango zaio transkripzioa egiaztatzeko, zuzentzeko eta onartzeko.

 

ZEREN BERRI EMAN DAITEKE KANALAREN BIDEZ?

Legearen 2. artikuluan aurreikusitako arau-hausteei buruzko informazioa jakinaraz daiteke, hau da:

a) Europar Batasuneko Zuzenbidearen arau-hausteak izan daitezkeen edozein ekintza edo ez-egite, baldin eta:

1. Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2019ko urriaren 23ko 2019/1937 (EB) Zuzentarauaren eranskinean zerrendatutako Europar Batasunaren egintzen aplikazio-eremuan sartzea (zuzentarau hori Batasunaren Zuzenbidearen arau-hausteei buruzko informazioa ematen duten pertsonak babesteari buruzkoa da), barne-ordenamendu juridikoak egintza horiei buruz egiten duen kalifikazioa gorabehera.

2. Europar Batasunaren finantza-interesei eragiten badiete, Europar Batasunaren Funtzionamenduari buruzko Tratatuaren (EBFT) 325. artikuluan jasotakoaren arabera; edo

3. Barne-merkatuan eragiten dutenak, EBFTren 26. artikuluko 2. paragrafoan aurreikusten den bezala, Europar Batasunak Europar Batasunaren eskumena eta estatuek emandako laguntzak, bai eta barne-merkatuari buruzko arau-hausteak ere, sozietateen gaineko zergaren arauak hausten dituzten egintzei dagokienez, edo sozietateen gaineko zergari aplikatu beharreko legeriaren xedea edo helburua indargabetzen duen abantaila fiskala lortzea helburu duten jardunbideei dagokienez.

b) Arau-hauste penal edo administratibo larri edo oso larri izan daitezkeen ekintzak edo ez-egiteak. Nolanahi ere, Ogasun Publikoarentzat eta Gizarte Segurantzarentzat kalte ekonomikoa dakarten arau-hauste penal edo administratibo larri edo oso larri guztiak barne hartuko dira.

Kanal hau EZ DA ERABILI BEHAR medikuen aurkako kexak jartzeko, beren jarduera profesionalagatik edo pazienteei emandako tratuagatik. Kasu horretan, ERREKLAMAZIOETARA jo beharko dute.

 

NORK ERABIL DEZAKE KANAL HAU?

3. artikuluan aipatzen diren pertsona guztiak, hau da, sektore pribatuan edo publikoan lan egiten dutenak eta lan-testuinguru edo testuinguru profesional batean arau-hausteei buruzko informazioa lortu dutenak.

Informatzaileak fede onez jokatu behar du beti. Fede ona, egitate larri kaltegarriak gertatu direlako edo gerta daitezkeelako kontzientzia zintzoa ezinbesteko baldintza da informatzailea babesteko.

Fede on hori gizalegezko jokabidearen adierazpena da, eta beste jarduketa batzuei kontrajartzen zaie; aitzitik, ezinbestekoa da babesetik kanpo uztea, hala nola informazio faltsuak edo desitxuratuak bidaltzea, bai eta legez kontra lortu direnak ere.

 

INFORMAZIOAK KUDEATZEKO PROZEDURA:

Jakinarazpena jaso izanaren adierazpena bidaliko zaio informatzaileari, jaso eta hurrengo zazpi egun naturaleko epean, salbu eta horrek komunikazioaren konfidentzialtasuna arriskuan jar badezake.

Ikerketa-jarduerei erantzuteko gehieneko epea hiru hilabetekoa izango da, jakinarazpena jasotzen denetik zenbatzen hasita, edo, informatzaileari hartu-agiririk igorri ez bazitzaion, hiru hilabetekoa, jakinarazpena egin eta zazpi eguneko epea amaitzen denetik zenbatzen hasita, salbu eta konplexutasun bereziko kasuetan epea luzatzea eskatzen dutenean; kasu horretan, epea beste hiru hilabetez luzatu ahal izango da gehienez.

Prozeduraren barruan, berariaz aurreikusten da informatzailearekin komunikazioa mantentzeko aukera, eta, beharrezkotzat jotzen bada, informatzaileari informazio gehigarriren bat eskatzeko aukera.

Bermatu egiten da eragindako pertsonak eskubidea duela berari egozten zaizkion ekintzen edo ez-egiteen berri emateko, eta edozein unetan entzun diezaioten. Jakinarazpen hori ikerketaren amaiera egokia bermatzeko egokitzat jotzen den denboran eta moduan egingo da.

Prozesu osoan zorrotz errespetatuko da errugabetasun-presuntziorako eta ukitutako pertsonen ohorerako eskubidea.

 

DATU PERTSONALEN BABESA

Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016ko apirilaren 27ko 2016/679 (EB) Erregelamenduan eta Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016ko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoan xedatutakoaren arabera arautuko dira. Datu pertsonalak eta eskubide digitalen bermea, maiatzaren 26ko 7/2021 Lege Organikoan, arau-hauste penalak prebenitzeko, detektatzeko, ikertzeko eta epaitzeko eta zehapen penalak betearazteko tratatutako datu pertsonalak babesteari buruzkoan, eta titulu honetan.

Ez dira bilduko informazio espezifikoa tratatzeko ageriko egokitasuna ez duten datu pertsonalak, edo, istripuz biltzen badira, bidegabeko atzerapenik gabe ezabatuko dira.

Ikusi datuak babesteko politika pdf-an.

comgi.eus webgunean gure cookie propioak erabiltzen ditugu saioa hasteko eta besteenak bisiten analisia egiteko. Egin klik HEMEN informazio gehiagorako. Cookie guztiak onar ditzakezu "onartu" sakatuz edo horiei uko egin "baztertu" klikatuz